Vår berättelse

Vi tog det bästa försäkringar har att komma med och tog det till fastighetsbranschen. Resultatet är blev en smidig och pålitlig försäkringslösning som gör livet lättare för alla parter i hyresprocessen.

Edvin Lindhout

Edvin Lindhout

Hyresdepositioner: hur de skadar hyresmarknaden

Hyresprocessen har idag ett inneboende fel, den saknar den tillit och det välmenande som den borde ha. Istället är den fylld av bristande processer och system som har gjort branschen ineffektiv.

Ville Löthén

Ville Löthén